7.6.16

Καλοκαίρι


...με μισόκλειστες τις γρίλιες μεσημέρι