20.11.16

Ανεβάσαμε στ’ αμάξι την κεραία


..ανεβάσαμε και τ’ άστρα στο καπό