8.4.16

Μάσα, ξάπλα, τεμπελιά


.. κι ούτε σκέψη για δουλειά