3.2.15

Τα μικρά μπαλκόνια


..έχουνε τιμόνια
χαρές, γιορτές, βουβές ματιές
όμορφα χρόνια