17.6.14

Συχνάζεις στο μικρό καφέ

 
..κι εγώ στη Μυροβόλο