5.10.10

Στου γιαλού τα βοτσαλάκια

..κάθονται δυο καβουράκια