13.4.09

Μεγάλη Βδομάδα

κάποιο adagio
σωπαίνοντας..